Офіційний сайт
Державне підприємство
"Славське лісове господарство"

Орієнтовні обсяги заготівлі деревини на 2020 рік.

 
   Міжгалузеві та внутрішньо економічні відносини, євроінтеграційні процеси в лісовій галузі України  в умовах ринкової економіки, визначають необхідність підвищення точності матеріальної оцінки лісосировинних ресурсів.
 
   Впровадження в облік лісоматеріалів круглихсучасних комп’ютерних технологій(базу ЕОД електронний облік деревини), та перехід на нові національні стандарти, гармонізовані з європейськими (ДСТУ EN), а також перехід на ДСТУ 4020-2-2001 «Методи обмірювання та визначення об’ємів»суттєво змінили підходи  визначення розмірно – якісних характеристик в лісоматеріалах та зумовили розвиток нових технологій переробки деревини.
  Державними лісогосподарськими підприємствами Львівського ОУЛМГ розроблено сортиментну структуру лісосічного фонду  рубок поліпшення якісного складу лісів, та рубок головного користування на 2020 рік.
    Орієнтовні обсяги заготівлі лісопродукції в розрізі підприємств Львівського ОУЛМГ та розподілом за породами, лісоматеріалами, класами якості наведені в таблицях. 
 
Відділ лісових ресурсів
 машин та технологійЛьвівського ОУЛМГ