Офіційний сайт
Державне підприємство
"Славське лісове господарство"

Як формується ціна на лісопродукцію.

  Ліс як відновлюваний природний ресурс виконує багато функцій: екологічну, соціальну і господарську. Він комплексно впливає на довкілля, створює сприятливе середовище для відпочинку, забезпечує робочими місцями та  наповнює бюджет. Господарська функція лісу оцінюється вартістю деревини, якою лісівники забезпечують суспільство і, частково, вартістю іншої лісової продукції. Важливо зазначити, що повноцінно ці функції можуть працювати завдяки сталому господарюванню. Адже заготівля деревини передбачає нові насадження, контроль санітарного стану лісів, а лісова інфраструктура – це можливість розвитку туризму. Тільки завдяки тому, що лісівники зберігають та примножують функції лісу, люди отримують деревину і можуть користуватися іншими лісовими благами. 
  Для встановлення ціни на лісопродукцію необхідно враховувати всі витрати, що пов'язані із вирощуванням лісу, охороною лісу від пожеж, шкідників, хвороб та від незаконних рубок. В ціну лісопродукції закладено витрати по сплаті рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, плати за землю, витрати на заготівлю, трелювання, навантаження, розвантаження, перевезення на кінцеві склади, загальновиробничі витрати, адміністративні витрати, витрати на збут та прибуток. Ціна формується на рівні попиту.
  Фактична собівартість лісопродукції калькулюється в розрахунку на знеособлений кубічний метр деревини, без диференціації по розмірах, породах і класах якості. Обумовлено це тим, що всі різновидності лісопродукції (ділова деревина, дрова) виготовляються в єдиному технологічному процесі і в готовому вигляді оцінюються по його завершенні. Крім того, відхилення в собівартості їх заготівлі залежно від вказаних факторів незначні, тому для встановлення цін (цінових співвідношень) між конкретними сортиментами лісопродукції враховується порівняльний аналіз їх якості і споживчих властивостей на умовах відповідного франко. Оскільки по кожному сортименту одноразово оцінюється декілька різних характеристик (порода деревини, розмір і кількість сучків, наявність і розмір гнилі, розмір кривизни і інші (у відповідності до вимог Державних стандартів) дається комплексна оцінка кожному сортименту виходячи з попиту та пропозиції, які склалися на ринку. При цьому реалізаційна вартість знеособленого кубометра деревини повинна забезпечити беззбиткову діяльність підприємства.
  За перше півріччя 2019 року фактична собівартість 1 кбм знеособленої заготовленої деревини склала в розрізі витрат:
-Плата за спеціальне використання лісових ресурсів – 38,75 грн за 1 кбм;
   - Послуги з лісового господарства і лісозаготівель (значна частка робіт в лісі виконується суб’єктами підприємницької діяльності) – 96,13 грн за 1 кбм;
      -Заробітна плата робітників – 75,80 грн за 1 кбм;
      -Єдиний соціальний внесок (нарахування на зарплату) – 16,67 грн на 1 кбм;
      -Витрати на утримання та експлуатацію обладнання – 87,00 на 1 кбм;
      -Утримання державної лісової охорони – 141,05 грн на 1 кбм;
      -Витрати на лісогосподарські роботи і послуги – 68,26 грн на 1 кбм;
      -Перевезення деревини та навантажувально-розвантажувальні роботи – 148,82 грн на 1 кбм;
      -Адміністративні витрати – 58,51 грн на 1 кбм;
      -Витрати, пов’язані зі збутом деревини – 42,55 грн на 1 кбм;
  Всього витрат на заготівлю деревини — 773,54 грн. на 1 кбм.
  Середня реалізаційна ціна знеособленого кубометра деревини, заготовленої у першому півріччі 2019 року склала – 809,30 грн за 1 кбм. Рентабельність лісозаготівель – 4,6%.
  При цьому за 6 місяців 2019 року до державного бюджету сплачено 2793 тис. грн., до місцевого бюджету – 3882 тис.грн. та ЄСВ – 3633 грн. Всього – 10308 тис.грн. 
  Після сплати всіх податків і обов’язкових платежів чистий прибуток за 6 місяців поточного року склав 128 тис.грн. Для підвищення ефективності роботи підприємства та зменшення собівартості продукції необхідний ріст продуктивність праці за рахунок докорінного оновлення та вдосконалення всього технологічного процесу лісогосподарських та лісозаготівельних робіт, зменшення податкового навантаження на лісове господарство та державна фінансова підтримка галузі.