Офіційний сайт
Державне підприємство
"Славське лісове господарство"

Охорона червонокнижних ранньоквітучих рослин — завдання кожного

Територія ДП «Славське лісове господарство» складає 24654 га, з яких близько 1000 га – нелісові землі: пасовища, галявини, луки, вкриті різнотрав’ям. Серед різноманітних трав’яних видів значну кількість становлять ранньоквітучі червонокнижні види рослин. Причини зникнення окремих видів рослин у природі є декілька: зміна кліматичних умов, косіння, випасання худоби, розорювання земель, зривання на букети, використання лікарської сировини, висаджування на присадибних ділянках. Тобто, найбільший негативний вплив несе діяльність людини. 
 
З метою охорони раритетного різноманіття Урядом країни передбачено ряд законів та постанов. Зокрема, у 1992 році прийнято Закон України «Про природно-заповідний фонд України», а також супутні законодавчі акти для охорони природи: Постанова Кабінету Міністрів України (КМУ) «Про Концепцію збереження біологічного різноманіття України» (1997 р.), Закон України «Про рослинний світ» (1999 р.), Закон України «Про тваринний світ» (2001 р.). Охорона раритетних рослинних угруповань забезпечується Постановою КМУ «Про затвердження Положення про Зелену книгу України» (2002 р.) тощо. 
 
Список рослин, які потребують охорони та відтворення, відображені у Червоній книзі України (ЧКУ), у якій для оцінки стану та ступеня загрози видів виділено сім категорій раритетності: зниклі (0), зникаючі (І), вразливі (ІІ), рідкісні (ІІІ), невизначені (IV), недостатньо відомі (V), відновлені (VI). 
 
За кілька останніх років на території держлісфонду Славського лісгоспу значно розширився ареал зростання таких раритетних рослин як шафран (крокус) Гейфеля, підсніжника білосніжного, білоцвіту весняного, рябчика шахового, лунарії оживаючої та інших. Однак, через надмірне рекреаційне навантаження та збір населенням, особливо в пік продажу первоцвітів на 14 лютого (день Святого Валентина) та на 7-8 березня (Міжнародний жіночий день) є загроза зменшення території зростання окремих рідкісних видів рослин. З метою їхньої охорони та відтворення, підприємством ведеться постійний моніторинг, як первоцвітів, так і інших раритетних видів рослин, зазначається місце зростання, досліджуються особливості їх співжиття з іншими видами, тощо. Окрім того, діяльність Славського лісгоспу координується Лісовою Наглядовою Радою (FSC), одним з основних завдань якої є охорона флори.
Охорона навколишнього середовища, а зокрема і первоцвітів, не повинна обмежуватись лише діяльністю лісогосподарського підприємства, а й має бути першочерговим завданням кожного громадянина. Тільки така співпраця допоможе зберегти та відновити природне різноманіття нашої держави.
 
 
Провідний інженер л.к. 
ДП “Славське ЛГ”
ЛЕЛЯК Володимир